Bedømmelse

Alle tilmeldte racekaniner bedømmes efter Nordisk Kaninstandard 6. udgave.

Fællesdommere:
Svein Clausen og Poul Erik Søndergaard - substitut Michael Ostermann.
Udstillingen gør ikke brug af gruppedommere.

I klasse L og klasse K vil der blive bedømt således at dommerne parvis dømmer hver anden kanin.
Eksempelvis dømmer dommerparret A og B de første 150 kaniner, dommerparret C og D de følgende 150 katalognumre osv. Eventuel tilretning vil forekomme ved enkelte dyr i samme variant, så de ikke splittes op.

Fællesdommerne fungerer i hver sin hal.
Det er hallens fællesdommer, der underskriver samtlige bedømmelseskort med 95 point.
Ved 95,5 point og derover underskriver begge fællesdommerne.
 

Published on  December 9th, 2018